• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Christus totus in capite et in corpore - De gehele Christus in Hoofd en in Lichaam
De intrinsieke schoonheid van de liturgie heeft als eigenlijk subject de verrezen en in de Heilige Geest verheerlijkte Christus, die de Kerk in zijn handelen insluit Vgl. Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 33. In dit verband loont het de suggestieve woorden van de heilige Augustinus voor de geest te halen, die heel raak deze geloofsdynamiek beschrijven die aan de Eucharistie eigen is. De grote heilige van Hippo legt, juist in verband met het eucharistisch Mysterie, er de nadruk op hoe Christus ons in zich opneemt: "Dit brood dat u op het altaar ziet, geheiligd door het woord van God, is het lichaam van Christus. De kelk, of beter datgene wat de kelk bevat, geheiligd door de woorden van God, is bloed van Christus. Onder deze (tekenen) heeft Christus de Heer ons zijn lichaam willen toevertrouwen en zijn bloed, dat hij voor ons vergoten heeft tot vergeving van de zonden. Als u ze goed ontvangen hebt, bent u wat u hebt ontvangen" H. Augustinus, Sermones. 227, 1: PL 38, 1099. Daardoor "zijn we niet alleen christenen geworden, maar zijn we Christus zelf geworden" H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. 21, 8: PL 35, 1568. Van hieruit kunnen wij het mysterievolle handelen van God beschouwen dat de diepe eenheid tussen ons en de Heer Jezus teweegbrengt: "Men hoeft namelijk niet te geloven dat Christus in het hoofd is zonder ook in het lichaam te zijn, want Hij is geheel en al in het hoofd en in het lichaam" H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. 28, 1: PL 35, 1622.

Document

Naam: SACRAMENTUM CARITATIS
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 19 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam