• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Beste vrienden, de eerste heilige communie betekent ongetwijfeld een onvergetelijke ontmoeting met Jezus; het is een dag om aan terug te denken als aan een van de mooiste dagen van je leven. De Eucharistie, die door Christus op de vooravond van zijn lijden tijdens het laatste Avondmaal is ingesteld, is een sacrament van het Nieuwe Verbond, en zelfs het grootste van de sacramenten.daarin geeft de Heer zichzelf tot voedsel voor de ziel onder de gedaanten van brood en wijn. De eerste keer ontvangen de kinderen het op plechtige wijze – bij de eerste heilige communie -, en zij worden uitgenodigd om daarna zo vaak mogelijk te communie te gaan om in intieme vriendschap te blijven met Jezus.

Zoals jullie weten moet iemand gedoopt zijn als hij de heilige communie wil ontvangen: het doopspel is het eerste van de sacramenten en het meest noodzakelijk voor het heil. Dopen is een grote gebeurtenis! In de eerste eeuwen van de kerk waren het voornamelijk volwassenen die het doopsel ontvingen, en de plechtigheid eindigde met de deelname aan de eucharistie; het was net zo’n plechtige gebeurtenis als tegenwoordig de eerste heilige communie.

Kater ging men vooral pasgeboren kinderen dopen; bij velen van jullie, beste kinderen, was dat ook het geval, zodat jullie niets meer weten van de dag van je doopsel. De grootste plechtigheid werd uitgesteld tot de dag van de eerste heilige communie. Iedere jongen en ieder meisje uit een katholiek gezin kent dat gebruik: de eerste heilige communie wordt beleefd als een groot familiefeest. Samen met het kind dat zijn of haar eerste heilige communie doet, gaan op die dag ouders, peetoom en peettante, broers en zusjes, soms ook onderwijzers en leraren, te communie.

Daarnaast is de dag van de eerste heilige communie een groot feest in de parochie. De dag waarop ikzelf met de andere kinderen voor het eerst de eucharistie ontving in de parochiekerk van mijn geboortedorp herinner ik mij nog als was het gisteren. Om ze nooit te vergeten wordt die gebeurtenis gewoonlijk vastgelegd met een familiefoto. Een dergelijke foto gaat meestal met iemand mee gedurende de rest van zijn leven. In de loop van de tijd beleeft men bij het bladeren in het fotoalbum weer alle emoties van die ogenblikken, de volkomen vreugde die men gevoelde bij de ontmoeting met Jezus, die uit liefde de Verlosser is geworden van de mensen. Voor veel kinderen is in de geschiedenis van de kerk de eucharistie een bron van geeselijke kracht geweest, en soms zelfs de heldenmoed! Denken we maar bijvoorbeeld aan de jeugdige heiligen, jongens en meisjes, uit de eerste eeuwen, die ook nu nog in de hele kerk bekend zijn en vereerd worden. De heilige Agnes, die in Rome woonde, de heilige Agatha, die op Sicilië de marteldood stierf, de heilige Tarcisius, een jonge knaap die terecht ‘martelaar van de eucharistie wordt genoemd, omdat hij liever wilde sterven dan Jezus uit handen geven, die hij onder de gedaante van brood bij zich droeg.

En zo waren er alle eeuwen door, en ook in onze dagen, onder de heiligen en zaligen van de kerk steeds ook kinderen en jonge mensen. Zoals Jezus in het evangelie laat zien hoe Hij een bijzonder vertrouwen heeft in de kinderen, zo heeft zijn Moeder Maria altijd een bijzondere moederlijke zorg getoond voor de kleintjes. Denk maar aan Bernadette van Lourdes, aan de kinderen van La Salette, en in onze eeuw aan de kinderen van Fatima: Lucia, Francisco en Jacinta.

Ik sprak hierboven overhet het ‘evangelie van het kind’: heeft dat niet op een bijzondere wijze vorm gekregen in de spiritualiteit van de heilige Theresia van het Kindje Jezus? Het staat vast: Jezus en zijn Moeder kiezen vaak kinderen uit om aan hen zeer belangrijke opdrachten toe te vertrouwen voor het leven van de kerk en van de mensheid. Ik heb er maar enkelen genoemd die iedereen kent, maar er zijn nog heel veel anderen die minder bekend zijn! De Verlosser schijnt met hen zijn bezorgdheid te delen voor de andere mensen, voor de ouders, voor de andere jongens en meisjes, voor hun vriendjes. Hij verlangt naar hun gebed. Hoeveel vermag niet het gebed van de kinderen! Dat gebed wordt ook een voorbeeld voor de volwassenen: bidden in eenvoudig en volkomen vertrouwen betekent bidden zoals kinderen dat kunnen.

Ik kom nu bij een belangrijk punt van mijn brief: aan het einde van het Jaar van het Gezin wil ik aan jullie, mijn kleine vrienden, de problemen toevertrouwen van jullie thuis en van de gezinnen in de hele wereld. En dat is nog niet alles. Ik heb nog andere intenties waarvoor ik jullie vraag te bidden. De paus rekent erg op julie gebed. We moeten samen bidden, veel bidden, opdat de mensheid die uit miljarden mensen bestaat, steeds meer het gezin wordt van God en in vrede kan leven. In het begin van deze brief heb ik herinnerd aan het onnoemelijk leed dat aan zoveel kinderen in deze eeuw is aangedaan, en dat velen van hen ook nu nog meemaken. Hoeveel sterven nu niet in onze dagen als slachtoffer van de haat die in verschillede streken heerst, op de Balkan bijvoorbeeld, en in sommige landen van Afrika! Het was juist toen ik nadacht over deze gebeurtenissen die ons allemaal zo bedroefd maken, dat ik besloot om aan jullie, lieve kinderen, beste jonge mensen, te vragen om voor de vrede te willen bidden. Jullie weten heel goed: liefde en eendracht zijn bouwstenen voor de vrede; haat en geweld maken haar kapot. Instinctief willen jullie niets weten van haat, en worden jullie geboeid door liefde; daarom weet de paus zeker dat jullie niet zullen weigeren te doen wat hij vraagt, maar dat jullie samen met hem zult bidden om vrede op de wereld, met hetzelfde enthousiasme waarmee jullie bidden om vrede en eendracht in jullie familie.

Document

Naam: BRIEF AAN DE KINDEREN
In het kader van het Jaar van het Gezin
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 december 1994
Copyrights: © 1995, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 18 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam