• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Over enkele dagen zullen we Kerstmis vieren, een grote belevenis voor de kinderen van ieder gezin. Dit jaar zal het een nog groter feest zijn, omdat het het Jaar van het Gezin is. Voordat dit jaar voorbij is, wil ik aan jullie, de kinderen van de hele wereld, een brief schrijven om samen met jullie de vreugde over deze grote gebeurtenis te delen.

Kerstmis is het feest van een kind, van een pasgeboren baby. Daarom is het ook jullie feest! Jullie kijken er met spanning naar uit; jullie bereiden je er vol blijdschap op voor, en jullie tellen de dagen en zelfs de uren, af tot de nacht van Betlehem. Ik zie jullie haast voor me: jullie zetten de kerststal op, thuis, in de parochie, overal terwereld, en zo laten jullie de sfeer en omstandigheden herleven die er waren bij de geboorte van de Heer.

Inderdaad staan met Kerstmis de stal en de kribbe vooraan in de kerk. En iedereen haast zich erheen, als was het een spirituele pelgrimstocht, net als de herders in de nacht van Jezus’ geboorte. Later komen de Wijzen uit het verre Oosten. Zij volgen de ster tot aan de plaats waar zich de Verlosser van de hele wereld bevindt.

Jullie gaan ook kerststallen bekijken in de kersttijd; waar jullie stil staan om te kijken naar het Kind dat daar ligt op wat stro. Jullie kijken naar zijn Moeder, naar de heilige jozef, de beschermer van de Verlosser. Terwijl jullie naar de heilige Familie kijken, denken jullie aan je eigen thuis, aan het gezin waarin jullie geboren zijn. Jullie denken aan je moeder die je ter wereld heeft gebracht, en ook aan je vader. Zij zorgen voor het gezinsleven en voor jullie opvoeding. Ouders moeten immers niet alleen kinderen krijgen maar ze ook van jongsaf opvoeden.

Beste kinderen, nu ik jullie schrijf denk ik aan de tijd, lang geleden, dat ik net zo jong was als jullie. Ook ik beleefde de vredige sfeer van Kerstmis, en zodra de ster van Betlehem straalde, ging ik met mijn vriendjes gauw naar de kribbe om weer mee te maken wat er tweeduizend jaar geleden in Palestina is gebeurd. Vooral met zingen lieten wij, kindeen, zien hoe blij wij waren. Wat zijn de kerstliederen die traditiegetrouw door alle volkeren bij de kribbe worden gezongen toch prachtig en ontroerend! Wat zijn ze diepzinnig, en vooral: wat spreekt er een blijdschap en tederheid uit voor het goddelijk Kind dat in de heilige nacht ter wereld kwam.

Ook de dagen na Christus’ geboorte zijn feestdagen. Zo kreeg, overeenkomstig de traditie van het Oude Testament, het Kind acht dagen later een naam en werd Jezus genoemd. Veertig dagen later wordt herdacht dat Jezus, zoals iedere oudste zoon in Israël, in de tempel aan God werd opgedragen. Bij de gelegenheid had er een bijzondere ontmoeting plaats: toen de Maagd Maria met het Kind de tempel binnenging, kwam de oude Simeon haar tegemoet; hij nam de kleine Jezus in zijn armen en sprak de profetische woorden: “Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid;een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël” (Lc. 2, 29-32). Daarna wendde hij zich tot Maria, en voegde eraan toe: “Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard woorden doorboord” (Lc. 2, 34-35). Vanaf de eerste dagen van Jezus’ leven klinkt zo de aankondiging van het Lijden, waarin zijn Moeder Maria eens zal delen: op Goede Vrijdag zal ze zwijgend onder het kruis staan van haar zoon.

Overigens zal zij al snel na de geboorte van de kleine Jezus zien hoe Hij aan een groot gevaar wordt blootgesteld: de wrede koning Herodes zal het bevel geven om alle kinderen onder de twee jaar te vermoorden, en Jezus zal met zijn ouders naar Egypte moeten vluchten.

Ik ben er van overtuigd dat jullie goed op de hoogte zijn van alles wat er in samenhang met Jezus’ geboorte is gebeurd. Het wordt jullie verteld door jullie ouders, door de priesters, de onderwijzers, de katechisten; en ieder jaar beleven jullie dat geestelijk weer opnieuw tijdens de kersttijd, samen met de hele kerk. Jullie weten dus welke drama’s er geweest zijn in Jezus’ jeugd.

Beste vrienden, in het verhaal over het kind van Betlehem kunnen jullie het lot herkennen van de kinderen in de hele wereld. Natuurlijk: een kind betekent niet alleen een vreugde voor zijn ouders maar ook voor de kerk en de hele maatschappij; maar helaas zijn er in onze tijd, op allerlei plaatsen in de wereld, ook veel kinderen die lijden en bedreigd worden: ze lijden honger en ellende, sterven aan ziektes en ondervoeding, ze vallen als slachtoffer van oorlogen, ze worden door hun ouders in de steek gelaten en zijn gedoemd, dakloos rond te zwerven en moeten de warmte missen van een eigen thuis; volwassenen doen hen allerlei geweld aan en buiten hen uit. Hoe kan iemand onverschilig blijven bij het lijden van zoveel kinderen, met name als het op een of andere manier door volwassenen wordt veroorzaakt?

Document

Naam: BRIEF AAN DE KINDEREN
In het kader van het Jaar van het Gezin
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 december 1994
Copyrights: © 1995, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 18 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam