• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Gezien de ernst van de levensomstandigheden waarin onze broeders en zusters verkeren die ver worden gehouden van de moderne cultuur, is het onze plicht hun te laten zien dat we volledig solidair met hen zijn. Ondernomen initiatieven tot bevordering van het leren lezen en schrijven zijn een eerste voorwaarde om de armen te helpen bij het ontplooien van hun verstandelijke vermogens zodat zij op zelfstandiger wijze hun leven kunnen leiden. Alfabetisering en scholing zijn wezenlijk een plicht en een investering voor de toekomst van de mensheid, voor “de integrale ontwikkeling van de hele mens en van alle mensen”, zoals Paus Paulus VI heeft gezegd. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 42

Naarmate er binnen de volken meer mensen zijn die een voldoende opleiding genieten, zal het volk beter zijn lot in eigen hand kunnen nemen. Zo gezien bevordert de alfabetisering de samenwerking onder de volkeren en de vrede in de wereld. De gelijkwaardigheid van mensen en volken eist dat de internationale gemeenschap haar krachten bundelt tot het uitbannen van de schadelijke ongelijkheid die er op velerlei gebied bestaat en die bij miljoenen mensen het gevolg is van hun ongeletterdheid.

Document

Naam: DE GESEL VAN HET ANALFABETISME BESTRIJDEN
Veertigdagentijd 1995
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1994
Copyrights: © 1995, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam