• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters in Christus,

Tijdens de veertigdagentijd zou ik met u allen willen nadenken over een verborgen kwaad tengevolge waarvan zeer veel armen nauwelijks uitzicht hebben op een beter bestaan; een kwaad ook, waardoor zij niet in staat zijn, een volwaardige plaats in de maatschappij te veroveren en ware vrijheid te verkrijgen. Ik doel hierbij op het analfabetisme. Paus Paulus VI wees ons er reeds op dat “honger naar onderwijs nier minder bitter is dan honger naar voedsel: een analfabeet heeft in feite een ondervoede geest”. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 35

Mede tengevolge van deze gesel blijven grote aantallen mensen onderontwikkeld, met al de schandelijke ellende die daar het gevolg van is. Talrijke getuigenissen vanuit de verschillende delen van de wereld, evenzeer als de ontmoetingen die ik mocht hebben tijdens mijn apostolische reizen, bevestigen mij in mijn overtuiging dat in gebieden waar analfabetisme heerst, meer dan elders honger, ziekten, kindersterfte heersen, alsook vernedering, uitbuiting en allerlei soorten van leed.

Voor iemand die niet lezen of schrijven kan, is het zeer moeilijk, zich de moderne arbeidsmethoden eigen te maken. Zo iemand kan zijn rechten en plichten onmogelijk kennen en is in de ware betekenis van het woord een arme. Wij moeten beseffen dat honderden miljoenen volwassenen analfabeet zijn, dat tientallen miljoenen kinderen niet naar school kunnen gaan, omdat er geen school in de buurt is of omdat ze te arm zijn om daarheen te kunnen gaan. Zij kunnen zich daardoor in hun leven moeilijk ontplooien en zij worden erdoor belemmerd in het uitoefenen van hun grondrechten. Deze massa’s mensen strekken hun handen naar ons uit en vragen ons om een broederlijk gebaar.

Document

Naam: DE GESEL VAN HET ANALFABETISME BESTRIJDEN
Veertigdagentijd 1995
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1994
Copyrights: © 1995, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam