• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Katholieke Kerk en de lidkerken van de Wereldraad van Kerken hebben een lange gemeenschappelijke geschiedenis; wij delen de droevige herinneringen aan de dramatische scheidingen en wederzijdse polemieken die de eenheid diep verwondden. Gedurende deze geschiedenis zijn wij veel elementen of waarden die alle samen| de kerk vormen en met leven vervullen, in gemeenschap blijven bezitten. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 3 Deze geschiedenis wordt nu die van de herontdekking van de onvolledige, maar werkelijke gemeenschap welke tussen ons bestaat; alle elementen die deze gemeenschap samenstellen of moeten samenstellen zijn geleidelijk in hun ware perspectief geplaatst met alle consequenties welke dit nieuwe inzicht meebrengt voor de samenwerking onder ons en het gemeenschappelijk getuigenis.

Document

Naam: EEN LANGE GEMEENSCHAPPELIJKE GESCHIEDENIS DOET ONS VANDAAG DE ONVOLLEDIGE MAAR WERKELIJKE GEMEENSCHAP ONTDEKKEN, WELKE ONDER ONS BESTAAT
In het Hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken, Genève (Zwitserland)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 juni 1984
Copyrights: © 1969, Archief van de Kerken jrg 39 nr 8 p26-29
Bewerkt: 29 januari 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam