• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De kracht van de Geest van liefde is de bron van hoop

Mijne heren, het gaat om een uitgebreid programma dat het alleszins waard is uw enthousiasme los te slaan en al uw gezamenlijke energie te bundelen ten dienste van de grote zaak..die.u - en. ook ons - ter harte gaat, de mens. Aan deze vreedzame strijd wensen de leerlingen van Christus van ganser harte deel te nemen. Want al is het van groot belang, dat alle menselijke krachten ten behoeve van die opheffing van de mens samenwerken, men moet de geest de plaats geven die hem toekomt, de eerste plaats, want de Geest is Liefde. Wie ziet dat niet? Die opbouw gaat de krachten van de mens alleen te boven. Maar, de christen weet dat, hij wordt niet alleen gelaten met zijn broeders bij dat werk van liefde, van rechtvaardigheid en van vrede, waarin hij de voorbereiding en het onderpand van de eeuwige verblijfplaats die hij van de genade van God verwacht, ziet. De mens is niet aan zichzelf overgeleverd te midden van een menigte eenzamen. De stad van de mensen die hij opbouwt, is de verblijfplaats van een gezin van broeders, van kinderen van dezelfde Vader, bij hun inspanningen gesteund door een kracht die. hen bezielt en hen sterkt, de kracht van de Geest, een mysterievolle maar werkelijke kracht, geen magische, geen volstrekt vreemde kracht ten opzichte van onze historische en persoonlijke ondervinding, want ze is in menselijke bewoordingen tot uitdrukking gekomen. En de klank daarvan is - meer dan elders - hoorbaar in deze gebouwen die openstaan voor het lijden en de angst van de werkers, net zo goed als voor hetgeen zij wisten te veroveren en de indrukwekkende verwezenlijking die zij wisten te bewerken, een stemgeluid waarvan de onuitwisbare echo, tegenwoordig net zo goed als in het verleden, niet nalaat en nooit zal nalaten de verwachting van de werkende mens te wekken: 'Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken'. 'Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden' (Mt. 11, 28)(Mt. 5, 6).

Document

Naam: TOT DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE
Genève (Zwitserland)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 10 juni 1969
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam