• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Van Rerum novarum naar Populorum progressio

Sindsdien is de sympathie van de Kerk voor uw organisatie én voor de wereld van de arbeid onophoudelijk gebleken en zeer bijzonder in de encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Quadragesimo Anno
Over de aanpassing van de sociale orde
(15 mei 1931)
van Pius XI Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 24, in de toespraak van Pius XII tot de raad van bestuur van het internationale centrum voor de arbeid Paus Pius XII, Toespraak, Tot de raad van het internationale centrum voor de arbeid (19 nov 1954), in de encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
van Johannes XXIII, waarin hij zijn 'gevoelens van waardering voor de Internationale Arbeidsorganisatie' tot uitdrukking brengt, met name ' ... voor haar doelmatige en waardevolle bijdrage om, volgens de beginselen van rechtvaardigheid en menselijkheid, overal ter wereld een sociaal-economische orde op te bouwen, waarin ook de wettige rechten van de arbeiders erkend en beschermd worden'. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 103 Wijzelf hadden het genoegen om aan het einde van het Vaticaans Oecumenisch Concilie de pastorale constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
opgesteld door de bisschoppen van heel de wereld, te promulgeren. De Kerk bevestigt daarin opnieuw de waarde van de 'grootse onderneming van de individuele en gezamenlijke activiteiten van de mensen' evenals het grotere belang van de arbeid van mensen boven 'de andere elementen van het economisch leven, want die hebben slechts instrumentele waarde', met de onverbiddelijke rechten en de verplichtingen waarop een dergelijk beginsel aanspraak maakt. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 34.67-68 Onze encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
tenslotte wendden wij aan om tot het besef te brengen,dat het sociale vraagstuk een wereld-omvattende zaak is geworden', met de gevolgtrekkingen die daaraan vastzitten voor de volwaardige en gemeenschappelijke ontwikkeling van de volkeren, de ontwikkeling die 'de nieuwe naam voor de vrede'. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 3.76

Document

Naam: TOT DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE
Genève (Zwitserland)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 10 juni 1969
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam