• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De pioniers van de ·sociale rechtvaardigheid

Het ligt niet op onze weg om de geschiedenis op te halen die het ontstaan en de consolidering van uw organisatie te zien heeft gegeven. Niettemin kunnen we in dit gastvrije land niet stilzwijgend voorbijgaan aan het werk van pioniers als mgr Mermillod en het vakverbond van Freiburg, het bewonderenswaardige voorbeeld van de protestantse industrieel Daniël'Le Grand en het vruchtbare initiatief van de katholieke Gaspard Decurtins, waardoor de eerste kiem werd gelegd voor een internationale arbeidsconferentie. Evenmin zouden wij, mijne heren, kunnen vergeten, dat uw eerste directeur zich gedrongen voelde om bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de encycliek van Leo XIII over de arbeidsvoorwaarden hulde te brengen aan de 'vasthoudende voorvechters voor sociale rechtvaardigheid, onder anderen degenen die zich beroepen op de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
'. geciteerd door A. Le Roy, Catholicisme social et Organisation Internationale du Travail, Parijs, Spes, 1937, blz. 16 En toen de functionarissen van het internationale centrum voor de arbeid de balans opmaakten van 'tien jaar Internationale Arbeidsorganisatie', aarzelden zij niet om te erkennen: 'De grote beweging die in de schoot van de Katholieke Kerk uitging van de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
heeft de vruchtbaarheid daarvan bewezen'. Dix Ans d'Organisation Internationale du Travail, Genève, B.I.T., 1931, blz. 461

Document

Naam: TOT DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE
Genève (Zwitserland)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 10 juni 1969
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam