• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Bijbel en de arbeid van de mens

Vanaf de eerste bladzijde laat de Bijbel - wij staan voor de boodschap daarvan - de schepping zien als voortgekomen uit het werk van de Schepper Vgl. Gen. 2, 2 en overgedragen aan de arbeid van het schepsel; de verstandige inzet van het schepsel moet haar ten nutte maken, haar ten eigen dienste om zo te zeggen voltooien door de schepping te vermenselijken. Vgl. Gen. 1, 29 Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 22 De arbeid is dan ook volgens de goddelijke gedachten de normale activiteit van de mens Vgl. Ps. 104, 23 Vgl. Eccl. 7, 15 en het zich verheugen over en het genieten van de vruchten van de arbeid een gave van God Vgl. Pred. 5, 18 , omdat ieder heel vanzelfsprekend vergelding krijgt naar zijn daden. Vgl. Ps. 62, 13 Vgl. Ps. 128, 2 Vgl. Mt. 16, 27 Vgl. 1 Kor. 15, 58 Vgl. 2 Tess. 3, 10

Document

Naam: TOT DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE
Genève (Zwitserland)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 10 juni 1969
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam