• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Haar roeping: het moreel besef van de mensheid op een hoger peil brengen

Dat is uw roeping. Uw actie berust niet op de noodlottigheid van een onverzoenlijke strijd tussen degenen die werk verschaffen en degenen die het werk uitvoeren, noch op de partijdigheid van verdedigers van belangen of van functies. Het is integendeel een organische, vrij georganiseerde en sociaal gedisciplineerde deelneming aan de verantwoordelijkheden en opbrengsten van de arbeid. Er is slechts één doel: dat is niet het geld en niet de macht, maar het welzijn van de mens. Het is meer dan een economische conceptie, het is beter dan een politieke conceptie, het is een morele, menselijke conceptie die u inspireert: de vestiging van dag tot dag, in vrijheid en in gemeenschappelijk overleg, van de sociale rechtvaardigheid. U ontdekt steeds beter, wat het welzijn van de arbeiders allemaal vereist, laat dat langzamerhand tot het bewustzijn doordringen en houdt dat voor als ideaal. Meer nog, u vertaalt het in nieuwe sociale gedragsregels, die zich laten aanvoelen als rechtsnormen. Op die manier staat u er borg voor, dat principes uit de ideale orde voortdurend ingang vinden in de rechtsorde, dat wil zeggen, in het positieve recht. In één woord u verfijnt langzamerhand, u brengt het moreel besef van de mensheid op een hoger peil. Zeer zeker is dit een moeizame en delicate taak, maar het is ook e~n zeer verheven en zeer noodzakelijke taak, die een beroep doet op de medewerking van de kant van alle echte vrienden van de mens. Hoe zouden wij onze bijval daaraan, en onze steun, kunnen onthouden?

De rechten bekendmaken en ze doen eerbiedigen

Strijdt moedig en onvermoeibaar tegen de telkens herlevende misbruiken en de onophoudelijk hernieuwde onrechtvaardigheden, dwingt de particuliere belangen ertoe om zich aan de ruimere visie van het algemeen welzijn te onderwerpen, past de oude maatregelen aan aan de nieuwe noden, lokt nieuwe uit, brengt de volkeren ertoe om ze kracht van wet te geven en grijpt de middelen aan om ze te laten eerbiedigen, want het moet opnieuw worden gezegd: 'het zou een vergeefse zaak zijn om bekendheid te geven aan rechten, als men niet tegelijkertijd alles in het werk zou stellen om de plicht te waarborgen deze te eerbiedigen, door allen, overal en voor allen'. H. Paus Paulus VI, Boodschap, Voor het Internationaal Congres over de Mensenrechten, Teheran (15 apr 1968)

Document

Naam: TOT DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE
Genève (Zwitserland)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 10 juni 1969
Bewerkt: 29 januari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam