• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hedendaagse en christelijke opvatting: de mens staat voorop

Maar hoe zouden we kunnen nalaten om het allervoornaamste en allerbelangrijkste feit te onderstrepen dat die indrukwekkende documentatie te zien geeft? Hier - en dat is een beslissend gegeven in de beschavingsgeschiedenis -, hier wordt de arbeid van de mens beschouwd als een gegeven dat fundamentele aandacht verdient. Dat was, zoals men weet, in de reeds lange geschiedenis van de mensheid niet altijd het geval. Men hoeft slechts te denken aan de antieke opvattingen over de arbeid Vgl. Cicero, De Officiis. 1, 42, aan de minachting die haar omgaf, aan de slavernij die de arbeid mee bracht, die verschrikkelijke plaag die, zoals we helaas moeten erkennen, nog steeds niet volledig van de aardbodem is verdwenen. De hedendaagse opvatting dienaangaande, waarvan u de vertolkers en verdedigers bent, is volstrekt anders. Deze is op een fundamenteel beginsel gebaseerd dat het christendom op zijn manier op bijzondere wijze heeft belicht: bij de arbeid komt het in de eerste plaats op de mens aan. Of het om een kunstenaar of handwerksman, of het om een ondernemer, arbeider of boer, om een handarbeider of een intellectueel gaat, het is de mens die werkt en hij werkt ten behoeve van de mens. Het is dus afgelopen met de voorrang van de arbeid op de arbeider en met de overheersing van de technische en economische eisen boven de menselijke behoeften. Nooit meer de arbeid boven de arbeider, nooit meer de arbeid tegen de arbeider, maar altijd de arbeid voor de arbeider, de arbeid ten dienste van de mens, van ieder mens en van heel de mens.

Document

Naam: TOT DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE
Genève (Zwitserland)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 10 juni 1969
Bewerkt: 29 januari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam