• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ga heen en doe evenzo
We kunnen het geloof leven, voortleven, en doorgeven. De evangelist Lucas vertelt dat we met het geloof bergen kunnen verzetten (Lc. 10, 37). Paus Johannes XXIII noemt dit de sociale dimensie van het geloof. Hij geeft in zijn Encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 236 aan dat we daarvoor drie stappen kunnen zetten. “Het waarnemen van de feitelijke toestand. Deze beoordelen in het licht van wat er gedaan kan en moet worden. Deze principes in daden omzetten naar gelang de omstandigheden van tijd en plaats. Dit zijn drie fasen, die men gewoonlijk weergeeft met de woorden: zien, oordelen, handelen.”

Barmhartig zijn, gerechtigheid en vrede nastreven. We tillen zodoende de dialoog over waarden en normen naar een meer wezenlijk niveau dan alleen maar dat van ‘fatsoen moet je doen’. We praktiseren de deugden barmhartigheid en gerechtigheid dan van binnenuit. Deze deugden vragen erom dat we onszélf toetsen.

Vasten. We maken de balans op. Hoe spiritueel zijn wij? Hoe sober? Hoe solidair met anderen? Welke verantwoordelijkheid nemen wij? Laten we ons in deze Veertigdagentijd oefenen in gebed, in soberheid, in daadkracht. Laten we door het doen van de werken van barmhartigheid omzien naar hen die gebrek lijden en hen die aan de rand van de samenleving staan. Laten we meedoen met projecten van de Vastenaktie om gerechtigheid en vrede dichterbij te brengen. We zijn ervan overtuigd dat het geloof bergen kan verzetten. Moge deze vastentijd voor u vruchtbaar zijn als voorbereiding op het Paasfeest, waarin we Jezus als de levende Heer ontmoeten.

De bisschoppen van Nederland

Kardinaal Adrianus Simonis, aartsbisschop van Utrecht
Mgr. A.H. van Luyn s.d.b., bisschop van Rotterdam
Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s., hulpbisschop van Haarlem
Mgr. W.J. Eijk, bisschop van Groningen
Mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop-coadjutor van Breda
Mgr. A.L.M. Hurkmans, bisschop van ‘s-Hertogenbosch
Mgr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond
Mgr. G.J.N. de Korte, hulpbisschop van Utrecht
Mgr. M.P.M. Muskens, bisschop van Breda
Mgr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem
Mgr. F.J.M. Wiertz, bisschop van Roermond

Document

Naam: VASTEN: TIJD VAN BEZINNING EN SOLIDARITEIT
Pastorale brief van de Nederlandse bisschoppen Veertigdagentijd 2007
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 21 februari 2007
Copyrights: © 2007, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam