• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar de bron en springader van al deze goederen is vooral de H. Eucharistie. Zij voedt en onderhoudt het leven, welks gemis ons zo hevig doet lijden, en daardoor verheft ze de menselijke waardigheid, waaraan men op het ogenblik zoveel waarde schijnt te hechten, onmetelijk hoog. Want wat is er groter of begerenswaardiger dan, in zover dat mogelijk is, deelachtig te worden aan de goddelijke natuur? Welnu, dat geeft Christus ons vooral in de Eucharistie, waardoor Hij de mens, die door de genade tot het goddelijke verheven is, nog nauwer met Zich verenigt en aan Zich hecht. Want dit is het verschil tussen de spijs van het lichaam en die van de ziel: de eerste wordt in ons veranderd, de tweede verandert ons in zich. Daarom voert Augustinus Christus aldus sprekend op: "Gij zult Mij niet in u veranderen, zoals de spijs van uw lichaam, maar gij zult veranderd worden in Mij." H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. I, VII, c. X

Document

Naam: MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 mei 1902
Copyrights: © 1953, Ecclesia Docens 0196, Uitg. Gooi&Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam