• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hadden toch vooral degenen, wier talent of wier werkzaamheid of wier gezag zoveel invloed kunnen hebben op de gang der gebeurtenissen en het lot der mensen, maar een juist idee van het eeuwig leven en waren ze er maar bezorgd voor! Maar helaas, we zien en betreuren het, hoe de meesten onder hen zich met trots verbeelden, dat ze onze eeuw als het ware een nieuw en wel voorspoedig leven hebben ingestort, omdat ze haar met krachtige aandrang dwingen om met vurige loop vooruit te snellen naar allerlei nuttige en wonderbare uitvindingen. Doch in waarheid, waarheen men zijn blikken ook richt, overal is de maatschappij, als ze gebroken heeft met God, in plaats van de verlangde rust te genieten, ten prooi aan angst en beven, als een zieke die door een hete koorts gekweld wordt. Terwijl ze met angstige zorg naar welvaart streeft, en daarop alleen vertrouwen stelt, ontvlucht deze haar als ze die wil grijpen, ontvalt ze haar wanneer ze er zich aan vastklampt. Mensen en staten immers kunnen niet anders afkomstig zijn dan van God; en zo kunnen ze niet leven, zich niet bewegen, niets goeds bewerken dan alleen in God door Jezus Christus, van wie de beste en kostbaarste goederen in overvloed zijn voortgekomen en nog voortkomen.

Document

Naam: MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 mei 1902
Copyrights: © 1953, Ecclesia Docens 0196, Uitg. Gooi&Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam