• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
   INLEIDING
4  -  De minachting der ongelovigen schrikt de Paus niet daarvan af

4 - De minachting der ongelovigen schrikt de Paus niet daarvan af

Er zullen er zeker zijn, die er verbaasd over zullen staan, dat we zulke geneesmiddelen en zulke hulpmiddelen de eerste achten om te voorzien in de noden van een eeuw, die zo door en door in verwarring en zo diep in ellende verkeert; misschien zijn er, die onze woorden met brutale minachting zullen vernemen. Dat komt vooral voort uit de hoogmoed. Als die ondeugd in de ziel heerst, dan kan het niet anders, of het geloof, dat een diep eerbiedige onderwerping van het verstand vordert, zal er gaan kwijnen en de duisternis aangaande de goddelijke dingen zal er steeds afschuwelijker worden, zodat op velen het woord toepasselijk wordt: "ze beschimpen wat ze niet kennen." (Judas 10) Verre van ons echter, dat we daarom ons plan zouden opgeven. Integendeel, het staat bij ons vast met nog veel vuriger ijver de goed gestemden licht te brengen en voor hen, die het heilige lasteren, in broederlijk smeekgebed der vromen van God vergeving af te bidden.

Document

Naam: MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 mei 1902
Copyrights: © 1953, Ecclesia Docens 0196, Uitg. Gooi&Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam