• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
   INLEIDING
3  -  Hij wil bijzonder doen uitkomen de kracht der Eucharistie en haar machtige invloed tot leniging der noden van onze tijd

3 - Hij wil bijzonder doen uitkomen de kracht der Eucharistie en haar machtige invloed tot leniging der noden van onze tijd

Zo willen we dus, eerbiedwaardige broeders, ons met u onderhouden over enige punten betreffende dit mysterie, tot welks verdediging en verheerlijking de Kerk onafgebroken, ook door heerlijke triomfen van martelaren, haar ijver heeft betoond, en de wetenschap en welsprekendheid van grote genieën tegelijk met de verschillende kunsten zo schitterend hebben gewedijverd. Ons doel daarbij is de kracht der Eucharistie duidelijker en uitdrukkelijker te doen uitkomen, en vooral haar machtige invloed tot leniging der noden van onze tijd. Ja, wijl Christus de Heer tegen het einde van Zijn aardse levensloop dit gedenkteken van Zijn onmetelijke liefde voor de mensen, tevens het machtigste hulpmiddel "voor het leven der wereld" (Joh. 6, 51) heeft achtergelaten, kunnen wij, die zeer dicht zijn bij ons levenseinde, geen groter geluk wensen, dan in aller harten het gevoel van dankbaarheid en verschuldigde godsvrucht te mogen opwekken en versterken jegens het wonderbaar sacrament, dat naar onze overtuiging de voornaamste grondslag is voor de hoop op de verwezenlijking van het heil en de vrede, waar allen met zorgvolle verlangens naar uitzien.

Document

Naam: MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 mei 1902
Copyrights: © 1953, Ecclesia Docens 0196, Uitg. Gooi&Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam