• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
   INLEIDING
1  -  Leo's vroeger werk voor de verlevendiging van geloof en godsvrucht

1 - Leo's vroeger werk voor de verlevendiging van geloof en godsvrucht

De voorbeelden van wondervolle liefde voor de zaligheid der mensen, die door Jezus Christus op zulk een schitterende wijze zijn gegeven, zijn om wille der heiligheid van ons ambt tot heden toe het voorwerp geweest van onze beschouwing en navolging, en zullen dat met Zijn hulp blijven tot onze laatste ademtocht. Want levend in een tijd, die maar al te zeer gekant is tegen waarheid en gerechtigheid, hebben we - onze u onlangs toegezonden apostolische brief is daar een bevestiging van Vgl. Paus Leo XIII, Apostolische Brief, Bij gelegenheid van het 25e jubileum van zijn pontificaat - waarschuwing voor de vrijmetselarij, Annum Ingressi Sumus (19 mrt 1902) - nooit opgehouden door onze lessen, onze vermaningen, onze daden alles te doen, wat ons het meest geschikt leek hetzij om de besmetting der talrijke dwalingen te weren hetzij om het christelijk leven met nieuwe kracht te bezielen.

Daaronder vallen twee daden van jongere datum, die met elkander in zeer nauw verband staan, en waarvan de herinnering ons persoonlijk te midden van de vele overstelpende redenen tot droefheid een welkome vertroosting biedt. De eerste was ons besluit, dat we zeer goed zouden doen, door een bijzondere plechtigheid heel het mensdom aan het hoogheilig Hart van Christus de Verlosser toe te wijden; de tweede onze krachtige, tot alle belijders van het Christendom gerichte aansporing om zich te hechten aan Hem, die zowel voor ieder mens afzonderlijk als voor heel de, maatschappij krachtens Gods bestel de weg, de waarheid en het leven is. Vgl. Joh. 14, 6

Document

Naam: MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 mei 1902
Copyrights: © 1953, Ecclesia Docens 0196, Uitg. Gooi&Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam