• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals we bij een andere gelegenheid hebben verkondigd Paus Leo XIII, Encycliek, Over Jezus Christus, de Verlosser, Tametsi Futura Prospicientibus (1 nov 1900), 37-44, is Christus op meer dan één wijze het leven. Als beweegreden van Zijn komst onder de mensen gaf Hij aan, hun een ware overvloed te brengen van een meer dan menselijk leven: "Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben en het in overvloed hebben." (Joh. 10, 10) Inderdaad, iedereen weet het: "zodra de goedertierenheid en mensenliefde van God onze Zaligmaker zich had geopenbaard" (Tit. 3, 4), vertoonde zich onmiddellijk een zekere scheppende kracht, die een geheel nieuwe orde van zaken tot stand bracht en die al de aderen van de burgerlijke en huiselijke maatschappij doorstroomde. Dientengevolge ontstonden nieuwe betrekkingen tussen de mensen onderling, nieuwe rechten in het maatschappelijk en persoonlijk leven, nieuwe plichten. Instellingen, wetenschappen en kunsten namen een nieuwe vlucht. Maar wat het voornaamste is: de gedachten en verlangens van de mensen werden teruggebracht tot de waarheid van de godsdienst en de heiligheid van zeden, ja zelfs werd aan de mens een waarlijk hemels en goddelijk leven medegedeeld. Hierop doelen inderdaad de uitdrukkingen, die menigmaal in de schriftuur voorkomen: boom des levens, woord des levens, boek des levens, kroon des levens en met name ook brood des levens. (Openb. 2, 7)(Joh. 6, 68)(Openb. 3, 5)(Openb. 2, 10)(Joh. 6, 35)

Document

Naam: MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 mei 1902
Copyrights: © 1953, Ecclesia Docens 0196, Uitg. Gooi&Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam