• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit was derhalve de bedoeling van Christus, toen Hij dit verheven sacrament instelde: door het opwekken van de liefde tot God ook de onderlinge liefde onder de mensen te bevorderen. Deze laatste immers ontstaat, zoals duidelijk is, natuurlijkerwijze uit de eerste; ze vloeit er als het ware vanzelf uit voort.

Het is echter onmogelijk, dat ze in enig opzicht te kort blijft; ja zelfs, ze zal noodzakelijkerwijze een vurige en levendige liefde zijn, als de mensen Christus' liefde voor hen, zoals die zich toont in dit sacrament, met aandacht overwegen. Daar heeft Christus Zijn macht en wijsheid op heerlijke wijze geopenbaard, maar ook "de schatten van Zijn goddelijke liefde jegens de mensen als het ware uitgestort". Concilie van Trente, 13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie, Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (11 okt 1551), 4 Hoe moeten we bij het zien van het schitterend voorbeeld van Christus, die ons al het Zijne schenkt, elkander niet beminnen en helpen, dagelijks nauwer verbonden door de banden van broederschap!

Document

Naam: MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 mei 1902
Copyrights: © 1953, Ecclesia Docens 0196, Uitg. Gooi&Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam