• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Welnu, om de kracht en de vurigheid van het geloof in de zielen weer te herstellen is er geen geschikter middel dan het eucharistisch mysterie, dat met de eigen naam van mysterie des geloofs "Canon Missae" genoemd wordt. In dit ene mysterie immers ligt door een geheel enige overvloed en verscheidenheid van wonderen alles, wat bovennatuurlijk is, opgesloten: "Hij stichtte een gedachtenis voor zijn wonderen de barmhartige en genadige Heer; Hij verschafte aan Zijn vereerders spijze." (Ps. 111, 4-5) Als God immers alles, wat Hij aan bovennatuurlijks gedaan heeft tot de menswording van het Woord heeft teruggebracht, waardoor het heil van het mensdom zou worden hersteld, volgens het woord van de apostel: "Hij had Zich voorgenomen... in Christus alles te herstellen wat in de hemel en wat op aarde is" (Ef. 1, 9-10), dan is de Eucharistie naar het getuigenis der HH. Vaders te beschouwen als een zekere voortzetting en uitbreiding der menswording. Immers, door haar wordt de substantie van het Vleesgeworden Woord met ieder mens afzonderlijk verbonden, en wordt het hoogste offer van Calvariê op een bewonderenswaardige wijze vernieuwd, zoals Malachias voorspeld heeft: "op iedere plaats wordt Mijn naam een reine offerande gebracht." (Mal. 1, 11)

Document

Naam: MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 mei 1902
Copyrights: © 1953, Ecclesia Docens 0196, Uitg. Gooi&Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam