• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De oecumenische beweging, waaraan de Katholieke Kerk zoveel zij kan haar adhesie betuigt en waardoor de kerken en gemeenschappen die nog niet in volledige gemeenschap staan met de Heilige Stoel de volmaakte eenheid wensen en nastreven die Christus verlangde, vindt in dit thema een van zijn meest concrete realiseringen. Want deze verbondenheid in de volledige gemeenschap van de kerken herstellen, is de taak en de verplichting van heel de Kek. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 5 Het genadejaar is dus in deze zin een gunstige tijd om op bijzondere wijze boete te doen wegens de verdeeldheid van de Christenen, een gelegenheid voor vernieuwing als verdiepte ervaring van het leven van heiligheid in Christus, en een stap naar die gewenste verzoening door veelvuldiger gesprekken en de concrete samenwerking van de Christenen in het behartigen van het heil van de wereld: dat zij ook in Ons mogen zijn zodat de wereld gelove. (Joh. 17, 21)

Document

Naam: APOSTOLORUM LIMINA
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 mei 1974
Copyrights: © 1974, Archief van Kerken 29e jrg. nr. 18, blz. 809-821
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam