• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij herinneren er bovendien aan, dat het Tweede Vaticaans Concilie heeft geleerd, dat alle ijveren en werken voor deze verzoening van de Christenen, evenals ieder waarachtig oecumenisme, noodzakelijk dienen uit te gaan van een zekere innerlijke bekering, omdat het verlangen naar de christelijke gemeenschap wordt geboren en tot rijpheid komt door de vernieuwing. van de geest, door zelfverloochening, door de volledige beoefening van de liefde en door de trouw welke ten aanzien van de geopenbaarde waarheid in acht wordt genomen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 7

Document

Naam: APOSTOLORUM LIMINA
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 mei 1974
Copyrights: © 1974, Archief van Kerken 29e jrg. nr. 18, blz. 809-821
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam