• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aldus houdt de Kerk met als het ware moederlijke omarming en steun haar gebrekkige en zwakke kinderen staan, de, die een steun vinden in het mystiek lichaam van Christus, dat in zijn geheel moeite doet voor hun bekering door de liefde, het voorbeeld en het gebed. Zo vindt de rouwmoedige gelovige in deze bijzondere vorm van kerkelijke liefde een machtige hulp om de oude mens af te leggen en zich met de nieuwe mens te bekleden, waarin inderdaad de bekering en verzoening bestaat. Vgl. H. Paus Paulus VI, Brief, Aan Weleerwaarde Constantinum Koser, Ordinis Fratrum Minorum Vicarium Generalem, bij gelegenheid van het 700 jarig bestaan van de aflaat aan Sint Franciscus door Paus Honorius III, Sacrosancta Portiunculae ecclesia (14 juli 1966) Het doel immers dat de Kerk zich bij het verlenen van aflaten stelt, is hierin gelegen, dat zij niet alleen de Christengelovigen helpt bij de uitboeting van de verdiende straffen, maar ook dat zij hen stimuleert om werken van vroomheid, boetvaardigheid en liefde te volbrengen, vooral die welke de groei van het geloof en het algemeen welzijn bevorderen. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de herziening van de aflatenpraktijk, Indulgentiarum Doctrina (1 jan 1967), 8

Document

Naam: APOSTOLORUM LIMINA
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 mei 1974
Copyrights: © 1974, Archief van Kerken 29e jrg. nr. 18, blz. 809-821
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam