• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omdat Christus onze 'Gerechtigheid' is en zeer terecht onze 'Vergeving' wordt genoemd, laten wij, handelend als 'dienaar van dezelfde Verlosser Christus,in overeenstemming met de overgeleverde gewoonte van de Kerk, gaarne die gelovige Christenen delen in de gave van de aflaat die zich van harte geheel tot God hebben bekeerd, door werken van boetvaardigheid, vroomheid en broederlijke hulp oprecht en edelmoedig blijk geven in liefde met God en de broeders verenigd te blijven en daarin bovendien nog willen groeien. Vgl. H. Paus Paulus VI, Brief, Maximiliaan kard. de Fürstenberg over de afkondiging van het algemeen en grootste jubileum in het jaar MCMLXXV, Iniziandosi ufficialmente (31 mei 1973) Want deze deelneming komt voort uit de volheid van de heilsgoederen die vóór alles Christus de Verlosser zelf is, in wie de voldoeningen en verdiensten van zijn verlossing bestaan en van kracht zijn. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de herziening van de aflatenpraktijk, Indulgentiarum Doctrina (1 jan 1967), 5 In deze volheid van Christus waaruit wij allen hebben ontvangen,19 wordt licht geworpen op het aloude dogma van de gemeenschap der heiligen, waardoor het leven van de afzonderlijke kinderen van God in en door Christus wonderbaar/ijk verbonden is met het leven van alle andere Christenbroeders in de bovennatuurlijke eenheid van het mystiek lichaam van Christus als in één mystieke persoon. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de herziening van de aflatenpraktijk, Indulgentiarum Doctrina (1 jan 1967), 5 Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 48, a. 2 ad1 Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 49, a. 1

Document

Naam: APOSTOLORUM LIMINA
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 mei 1974
Copyrights: © 1974, Archief van Kerken 29e jrg. nr. 18, blz. 809-821
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam