• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het staat naar een zeer oude gewoonte van de Kerk vast, dat een aflaat, verbonden aan verschillende werken en gebruiken van christelijke boetvaardigheid, op bijzondere wijze werd verleend bij gelegenheid van de bedevaart naar de plaatsen die eerbiedwaardig en geheiligd zijn door het leven, de dood en de verrijzenis van onze Verlosser, Jezus Christus, evenals ook door het geloofsgetuigenis van de apostelen. Ook wij willen daarom nu deze eerbiedwaardige traditie volgen in overeenstemming met de beginselen en regels die wijzelf hebben vastgesteld in de apostolische constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Indulgentiarum Doctrina
Over de herziening van de aflatenpraktijk
(1 januari 1967)
en die wij hier in herinnering willen roepen.

Document

Naam: APOSTOLORUM LIMINA
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 mei 1974
Copyrights: © 1974, Archief van Kerken 29e jrg. nr. 18, blz. 809-821
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam