• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Later zijn ze naar Klein Azië verhuisd, naar Efeze. Daar hadden zij een belangrijk aandeel in de aanvullende christelijke vorming van de Alexandrijnse Jood Apollos, waarover we Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Barnabas, Silas en Apollos: drie van de vele medewerkers van de heilige Paulus
(31 januari 2007)
hebben gesproken. Omdat hij het christelijk geloof alleen maar summier kende, namen Priscilla en Aquila, "toen zij hem hoorden (...) hem met zich mee naar huis en zetten hem de weg van God nog nauwkeuriger uiteen" (Hand. 18, 26). Toen de apostel Paulus vanuit Efeze zijn Eerste Brief aan de Korintiërs schreef, zond hij samen met zijn eigen groeten ook die van "Aquila en Priscilla en van de gemeente Noot van de vertaler: Letterlijk in het Grieks "ekklèsia". bij hen aan huis" (1 Kor. 16, 19).

Zo leren wij de heel belangrijke rol kennen die dit echtpaar speelde in het milieu van de primitieve Kerk: die namelijk van het in eigen huis ontvangen van de groep van lokale christenen, wanneer deze bijeenkwamen om te luisteren naar het Woord van God en de Eucharistie te vieren. Het is precies dat type samenkomst dat in het Grieks "ekklèsia" heet - in het Latijn "ecclesia", in het Italiaans "chiesa" - dat wil zeggen: de bijeengeroepen gemeenschap, de assemblee, de vergadering. In het huis van Aquila en Priscilla komt dus de Kerk samen, de bijeengeroepen gemeenschap van Christus, die hier de heilige Geheimen viert.

Zo kunnen we de eigenlijke geboorte zien van de Kerk in de huizen van de gelovigen. Tot aan ongeveer het einde van de 3de eeuw hadden de christenen immers geen eigen plaatsen voor de eredienst: in eerste instantie waren dat de joodse synagogen, totdat de oorspronkelijke symbiose tussen het Oude en het Nieuwe Verbond uit elkaar gegaan is en de Kerk van de Heidenen gedwongen werd zich een eigen identiteit te verschaffen, die overigens nog steeds diep geworteld bleef in het Oude Testament. Later, na deze "breuk", kwamen zij samen in de huizen van de christenen, die zo tot "kerk" werden. Tenslotte, aan het einde van de 3de eeuw, ontstaan in de ware en eigenlijke zin bouwwerken voor de christelijke eredienst.

Hier, in de eerste helft van de 1ste eeuw en in de 2de eeuw, worden de huizen van de christenen echt in de eigenlijke zin "kerk": de Heilige Schriften wordt er, zoals ik gezegd heb, gelezen en de Eucharistie wordt er gevierd. Zo gebeurde dat bijvoorbeeld in Korinte, waar Paulus het over een zekere "Gaius" heeft, "gastheer van mij en heel de gemeente" (Rom. 16, 23), of in Laodicéa, waar de kerk samenkwam in het huis van een zekere Nymfa Vgl. Kol. 4, 15 , of in Kolosse, waar de samenkomst plaats vond in het huis van een zekere Archippus Vgl. Filemon 2 .

Document

Naam: HH. PRISCILLA EN AQUILA
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam