• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De namen Aquila en Priscilla zijn Latijns, maar de man en de vrouw die zo heten zijn van joodse origine. Minstens Aquila kwam echter geografisch gezien uit de diaspora van Noord-Anatolië, dat aan de Zwarte Zee ligt - in het huidige Turkije - terwijl Priscilla, wier naam soms wordt afgekort tot Prisca, waarschijnlijk een Jodin was afkomstig uit Rome Vgl. Hand. 18, 2 . In ieder geval was het vanuit Rome dat zij naar Korinte gekomen waren, waar Paulus hen in het begin van de jaren 50 ontmoette; hij ging met hun samenwerken omdat zij, zoals Lucas vertelt, hetzelfde beroep uitoefenden en kleine en grotere lappen stof maakten voor huishoudelijk gebruik Noot van de vertaler: Zo luidt letterlijk vertaald de omschrijving die Benedictus XVI gebruikt. De Willibrord uit 1975 noemt hen "tentenmakers". Twintig jaar later worden zij door de Willibrord van 1995 "leerbewerkers" genoemd. , en hij werd in hun huis opgenomen Vgl. Hand. 18, 3 .

Het motief van hun komst naar Korinte was het besluit van keizer Claudius om uit Rome alle Joden te verjagen die er woonden. De Romeinse historicus Svetonius vertelt ons over deze gebeurtenis die de Joden verdreven had omdat "zij onlusten teweeg brachten vanwege een zekere Crestus" Svetonius, De levens van de twaalf Keizers. Claudius, nr. 25. Het is te zien dat hij de naam niet goed kende - in plaats van Christus schrijft hij "Crestus" - en dat hij slechts een vaag idee had over wat er eigenlijk was gebeurd. Er waren in ieder geval onenigheden binnen de Joodse gemeenschap rond de vraag of Jezus de Messias was. En deze problemen waren voor de keizer het motief om eenvoudig alle Joden uit Rome te verdrijven. Daar is uit af te leiden dat de twee echtgenoten het christelijk geloof al in Rome in de jaren 40 hadden omhelsd. Nu hadden zij in Paulus iemand gevonden die niet alleen dit geloof met hen deelde - dat Jezus de Christus is - maar die bovendien apostel was, persoonlijk door de verrezen Heer geroepen. Hun eerste ontmoeting vond dus plaats in Korinte, waar zij hem in huis opnamen en samenwerkten in de tentenmakerij.

Document

Naam: HH. PRISCILLA EN AQUILA
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam