• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoop op eeuwig leven

Ik zou hier tenslotte nog iets willen zeggen over een vorm van hoop die door velen als de christelijke hoop wordt verkondigd, maar die dat slechts tot op een bepaalde hoogte genoemd kan worden. Ik bedoel dit:

Tijdens het Concilie heb ook ik gestemd vóór de 2e Vaticaans Concilie - Overig document
Boodschap van de Concilievaders
(20 oktober 1962)
, die de concilievaders toen hebben doen uitgaan. In die boodschap hebben wij destijds gezegd dat de belangrijke opgave die de kerk heeft om de wereld te 'vergoddelijken', haar niet ontslaat van die andere opgave om haarte 'vermenselijken'. Ook heb ik vóór 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
gestemd. En ik was diep bewogen en vol enthousiasme, toen de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
, over de vooruitgang van de volkeren, werd gepubliceerd. En nog steeds ben ik de mening toegedaan dat het leerambt van de Kerk nooit genoeg kan aanbieden ter oplossing van de grote problemen van de vrijheid, de gerechtigheid, de vrede en de ontwikkeling, en dat de katholieke leken nooit genoeg kunnen strijden voor de oplossing van deze problemen.

Toch zou het een dwaling zijn te beweren dat de politieke, de economische en de sociale bevrijding zouden samenvallen met het heil in Jezus Christus, dat het Rijk Gods identiek zou zijn met het rijk van de mensen - bij wijze van spreken volgens de formule: 'Ubi Lenin, ibi Jeruzalem', 'waar Lenin is, daar is Jeruzalem.'

Vorige week werd in Freiburg de 85-ste Duitse 'Katholikentag' gehouden.' Noot van de vertaler: Dit gebeurde van 13-17 septemer 1978 Daar is gesproken over het thema: 'Ik zal u toekomst geven en hoop'. Men sprak daar van het verbeteren van de wereld, en in die context hoort het woord 'toekomst' thuis. Zondra men echter via de hoop voor de wereld komt te spreken over de hoop voor iedere mens persoonlijk, dan moet ook de eeuwigheid ter sprake komen.

Op het strand bij Ostia heeft wat dat aangaat een beroemd gesprek plaats gevonden tussen de heilige Augustinus en de heilige Monica: terwijl zij vergaten wat achter hen lag en zich wendden naar wat vóór hen lag, vroegen zij zich afhoe het eeuwig leven wel zou zijn. Dat is christelijke hoop! Vgl. H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. XI, n. 10 Dat verstond paus Johannes eronder. En dat verstaan ook wij eronder wanneer wij met de catechismus (in de 'Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
') bidden:

'Mijn God,
van uw oneindige goedheid hoop ik
te verkrijgen: het eeuwig leven
en alle gen aden die ik daarvoor nodig heb,
om het te kunnen verdienen met de goede
werken die ik moet doen
en die ik ook graag wil doen.

o God, laat mij niet voor eeuwig te schande worden!'

Document

Naam: DE HOOP
Soort: Paus Johannes Paulus I - Audiƫntie
Auteur: Paus Johannes Paulus I
Datum: 20 september 1978
Copyrights: © 1978, Priorij Nazaret, Tegelen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam