• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Apollos
De derde metgezel van Paulus die we willen gedenken, heet Apollos, wat waarschijnlijk een afkorting is van Apollonius of Apollodoros. Ook al gaat het hier om een naam van heidense stempel, toch was hij een vurige jood uit Alexandrië in Egypte. In het Boek van de Handelingen omschrift Lucas hem als "een welsprekend man, doorkneed in de schriften (...) geestdriftig" (Lc. 18, 24-25). Dat Apollos het toneel betreedt van de eerste evangelisatie, vindt plaats in de stad Efeze: hij was daar gaan preken en had het geluk dat hij daar het Paus Benedictus XVI - Audiëntie
HH. Priscilla en Aquila
(7 februari 2007)
ontmoette, die hem introduceerden in een meer volledige kennis van "de weg van God" Vgl. Hand. 18, 26 . Van Efeze reisde hij door naar Achaje en bereikte de stad Korinte: hij kwam daar aan met een brief van de christenen van Efeze, die de Korintiërs vroegen hem goed te ontvangen Vgl. Hand. 18, 27 . In Korinte, zo schrijft Lucas "bleek hij de mensen die door Gods gunst gelovig geworden waren, tot grote steun te zijn, want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden door vanuit de Schriften aan te tonen dat Jezus de Christus is" (Hand. 18, 27-28), de Messias.

Zijn succes in die stad had echter een problematische keerzijde, in zoverre er enige leden van die Kerk waren die in zijn naam, gefascineerd door zijn manier van spreken, tegen de anderen oppositie gingen voeren Vgl. 1 Kor. 1, 12 Vgl. 1 Kor. 4, 6 . In de Eerste Brief aan de Korintiërs brengt Paulus waardering tot uitdrukking voor het werk van Apollos, maar verwijt de Korintiërs dat zij het lichaam van Christus doen scheuren door zich in partijen op te splitsen die tegenover elkaar staan. Hij trekt uit heel het gebeuren een belangrijke lering: of ik het nu ben of Apollos - zegt hij - wij zijn niets anders dan diakonoi, dat wil zeggen eenvoudige dienaars, door wie jullie tot het geloof gekomen bent Vgl. 1 Kor. 3, 5 . Ieder heeft een eigen taak op de akker van de Heer: "Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei (...) Gods medewerkers zijn wij, Gods akker, Gods bouwwerk bent u" (1 Kor. 3, 6-9). Terug in Efeze, weigerde Apollos op de uitnodiging van Paulus in te gaan om meteen naar Korinte terug te keren. Hij stelde die reis naar een latere, ons onbekende datum uit Vgl. 1 Kor. 16, 12 . Over hem hebben we geen andere berichten, ook al denken sommige geleerden aan hem als mogelijke auteur van de Brief aan de Hebreeën, waarvan volgens Tertullianus Barnabas de auteur geweest zou zijn.

Document

Naam: BARNABAS, SILAS EN APOLLOS: DRIE VAN DE VELE MEDEWERKERS VAN DE HEILIGE PAULUS
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 31 januari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam