• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beste broeders en zusters,

we zetten onze reis onder de protagonisten van de oorsprong van het christendom voort en wijden vandaag onze aandacht aan sommige van de andere medewerkers van de heilige Paulus. We moeten erkennen dat de Apostel een welsprekend voorbeeld is van een man die open staat voor samenwerking: in de Kerk wil hij niet alles in zijn eentje doen, maar hij laat zich daarbij helpen door talrijke en heel verschillende collega's.

We kunnen niet bij al deze kostbare helpers stilstaan want het zijn er veel. Het moge volstaan hier onder andere te herinneren aan Epafras Vgl. Kol. 1, 4 Vgl. Kol. 4, 12 Vgl. Filemon 23 ; Epafroditus Vgl. Fil. 2, 25 Vgl. Fil. 4, 18 , Tichykus Vgl. Hand. 20, 4 Vgl. Ef. 6, 21 Vgl. Kol. 4, 7 Vgl. 2 Tim. 4, 12 Vgl. Tit. 3, 12 , Urbanus Vgl. Rom. 16, 9 , Gajus en Aristarchus Vgl. Hand. 19, 29 Vgl. Hand. 20, 4 Vgl. Hand. 27, 2 Vgl. Kol. 4, 10 . En vrouwen zoals Febe Vgl. Rom. 16, 1 , Tryfena en Tryfosa Vgl. Rom. 16, 12 , Perside, de moeder van Rufus - van wie de heilige Paulus zegt "die ook voor mij een moeder is geworden" Vgl. Rom. 16, 12-13 - en niet te vergeten Paus Benedictus XVI - Audiëntie
HH. Priscilla en Aquila
(7 februari 2007)
Vgl. Rom. 16, 3 Vgl. 1 Kor. 16, 19 Vgl. 2 Tim. 4, 19 .

Van deze grote schare medewerkers en medewerksters van de heilige Paulus richten wij vandaag onze aandacht op drie personen, die een rol van bijzondere betekenis hebben gespeeld in de evangelisatie van het begin: Barnabas, Silvanus en Apollos.

Document

Naam: BARNABAS, SILAS EN APOLLOS: DRIE VAN DE VELE MEDEWERKERS VAN DE HEILIGE PAULUS
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 31 januari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam