• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De verrezen Christus geeft zijn leerlingen vrede. De Kerk gaat, trouw aan het gebod van de Heer, voort zijn vrede te verkondigen en te verspreiden. Door de evangelisatie helpen gelovigen mensen zich te realiseren dat wij allen broeders en zusters zijn en dat wij allen, als pelgrims op deze aarde, zij het dan langs verschillende wegen, op weg zijn naar het gemeenschappelijke Vaderland dat God ons langs wegen die alleen Hem bekend zijn, voortdurend blijft wijzen. De voornaamste weg van de missie is een oprechte dialoog Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 7 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 2, “de dialoog vloeit niet voort uit tactiek of eigenbelang” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 56 en is ook geen doel in zichzelf. In een dialoog wordt veeleer met respect en begrip met anderen gesproken, waarbij wij verklaren in welke principes wij geloven en waarin we met liefde de meest fundamentele waarheden van het geloof verkondigen, namelijk vreugde, hoop en de zin van het leven. De dialoog is in feite de verwezenlijking van een spirituele impuls die leidt tot “innerlijke zuivering en bekering die, als zij in volgzaamheid aan de Geest nagestreefd worden, geestelijk vruchtbaar zullen zijn”. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 56 De toegewijde inzet voor een aandachtige en respectvolle dialoog is een sine qua non voor een authentiek getuigenis van Gods reddende liefde.

Deze dialoog is nauw verbonden met de bereidheid om te vergeven, omdat iemand die vergeeft het hart van anderen opent en anderen leert liefhebben en begrijpen door in harmonie met hen te komen. Omdat de daad van vergeving schenken, naar het voorbeeld van Jezus, harten uitdaagt en opent, de wonden van zonde en verdeeldheid heelt en een werkelijke gemeenschap doet ontstaan.

Document

Naam: MISSIE IS DE VERKONDIGING VAN VERGEVING’
Voor Wereldmissiezondag 2002
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 mei 2002
Copyrights: © 2002, SRKK, Utrecht
Vert.: drs. P.C. de Die
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam