• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld." Met deze woorden verzekert Jezus ons dat wij niet alleen staan in de verkondiging in woord en daad van het evangelie van naastenliefde. In de vasten van het jaar 2000 nodigt Hij ons opnieuw uit om terug te keren tot de Vader, die met open armen op ons wacht en ons wil veranderen in levende en werkzame tekenen van zijn genadige liefde.

Aan Maria, Moeder van alle lijdenden en moeder van de Goddelijke Genade, vertrouwen wij al onze intenties en besluiten toe. Moge zij de heldere ster zijn op onze reis in het nieuwe millennium.

Met deze gevoelens bid ik voor u allen om de zegen van God, de Ene en Drie-enige, oorsprong en einde van alle dingen, tot wie wij "tot aan de voleinding der wereld" het lied van lof en zegen in Christus verheffen: "Door Hem, met Hem, in Hem, in gemeenschap met de heilige Geest, komt U alle lof en eer toe, Almachtige Vader, tot in eeuwigheid. Amen."

Castel Gandolfo, 21 september 1999.

Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: IK BEN MET JULLIE, ALLE DAGEN, TOT AAN DE VOLEINDING VAN DE WERELD (MT 28,20)
Veertigdagentijd 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 september 1999
Copyrights: © 2000, SRKK, Utrecht
Vert.: drs. P. de Die
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam