• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Veertigdagentijd is een tijd van genade waarin wij worden uitgenodigd om ons op een bijzondere manier open te stellen voor de genade van de Vader, die zich in de Zoon tot de mens en tot verzoening, het grote geschenk van Christus, heeft gebogen. Dit jaar zou dan ook, niet alleen voor christenen, maar voor alle mensen van goede wil, een kostbaar moment moeten zijn om de vernieuwende kracht van Gods vergevende en verzoenende liefde te ervaren. God schenkt zijn genade aan een ieder die haar wil ontvangen, zelfs aan hen die afstand bewaren en twijfelen. Zo krijgen de mensen van onze tijd, die genoeg hebben van middelmatigheid en valse hoop, de kans om de weg in te slaan die leidt naar de volheid van het leven. In dit verband is de vasten van het Heilig Jaar 2000 bij uitstek "de gunstige tijd ... de dag van het heil" (2 Kor. 6, 2), een uitgelezen kans om zich met God te verzoenen Vgl. 2 Kor. 5, 20 .

In het Heilige Jaar biedt de Kerk verschillende mogelijkheden voor persoonlijke en gemeenschappelijke verzoening. Ieder diocees heeft speciale plaatsen aangegeven waar de gelovigen heen kunnen om Gods aanwezigheid te ervaren, door in zijn licht hun eigen zondigheid te onderkennen en door het sacrament van de verzoening een nieuwe levensweg in te slaan. Van bijzondere betekenis is een pelgrimage naar het Heilig Land en naar Rome, bijzondere plaatsen om God te ontmoeten vanwege de unieke rol die zij in de heilsgeschiedenis hebben gespeeld. Hoe zouden wij kunnen verzuimen om, op zijn minst in de geest, de reis te ondernemen naar het land waar onze Heer tweeduizend jaar geleden rondtrok? Daar "is het Woord vleesgeworden" (Joh. 1, 14) en werd Jezus "een wijs en volwassen man, die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen" [Lc. 2, 52]; daar "trok Jezus alle steden en dorpen rond ... terwijl Hij de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas" (Mt. 9, 35); daar volbracht Hij de missie die Hem door de Vader was toevertrouwd Vgl. Joh. 19, 30 en stortte Hij de heilige Geest uit op de jonge kerk Vgl. Joh. 20, 22 .

Ook ik hoop in de vastentijd van het jaar 2000 als pelgrim naar het Heilig Land te reizen, naar de plaatsen waar ons geloof is ontstaan, om het 2000-jarig jubileum van de menswording te vieren. Ik nodig alle christenen uit om mij met hun gebeden te vergezellen, terwijl ik in de verschillende stadia van mijn pelgrimstocht zal bidden om vergeving voor de zonen en dochters van de Kerk en voor de hele mensheid.

Document

Naam: IK BEN MET JULLIE, ALLE DAGEN, TOT AAN DE VOLEINDING VAN DE WERELD (MT 28,20)
Veertigdagentijd 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 september 1999
Copyrights: © 2000, SRKK, Utrecht
Vert.: drs. P. de Die
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam