• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het thema van de komende Wereldtoerismedag herinnert ons aan Jezus’ woorden: “Gelukkig die arm van geest zijn ...” (Mt. 5, 3), een altijd actuele uitnodiging om solidariteit te tonen met de armen, de hongerigen en gebrekkigen, die de gelovigen uitdaagt.

Zoals de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
in herinnering roept, “De zaligsprekingen tonen het gelaat van Jezus Christus ... ze drukken de roeping uit van de gelovigen ... ze verduidelijken de daden en houdingen die kenmerkend zijn voor het christelijk leven”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1717 Het zou erg zijn als de leerling van Christus juist dit zou vergeten in zijn vrije tijd of op een toeristische reis, dat wil zeggen wanneer hij zich aan een bredere beschouwing kan wijden van het ‘gelaat van Christus’ in de naaste met wie hij in contact komt. Als juist het onderricht van de Heer licht werpt op het leven, laten we ons dan verplicht voelen ervoor te zorgen dat al wat wij doen, inclusief toeristische activiteiten, uitdrukking is van die “‘onontgonnen paden’ van de naastenliefde, die ons nabij brengen bij “de lijdende mens, zodat het toesteken van de helpende hand niet als een vernederende aalmoes wordt ervaren maar als een broederlijk met elkaar delen”. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 50

Deze solidariteit komt vooral tot uitdrukking in respect voor de persoonlijke waardigheid van de plaatselijke bewoners, hun cultuur en hun gewoonten en in onze bereidheid hen te leren kennen door dialoog, gericht op de bevordering van ieders integrale ontwikkeling. Op een toeristische reis wordt deze houding des te meer vereist naarmate de verschillen in beschaving, cultuur, sociale omstandigheden en religie tastbaar worden.

Ik hoop van harte dat toerisme altijd een effectief middel zal zijn om armoede te verlichten, de persoonlijke groei van individuen en volkeren te bevorderen, en deelname en samenwerking van landen, culturen en religies te verstevigen.

Moge de gezegende Maagd Maria al diegenen beschermen die met hun verschillende mogelijkheden betrokken zijn bij de uitgestrekte sector van het toerisme en hen altijd open doen staan voor hen die gebukt gaan onder armoede, onrecht, oorlog en discriminatie. Over ieder van hen smeek ik een overvloed af van goddelijke gaven, terwijl ik u allen van harte zegen.

Vanuit het Vaticaan, 11 juni 2003

Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: TOERISME: EEN STIMULANS VOOR DE STRIJD TEGEN DE ARMOEDE EN VOOR HET CREëREN VAN BANEN EN SOCIALE HARMONIE
24e Wereldtoerismedag 2003
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 juni 2003
Copyrights: © 2003, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 26 maart 2015

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam