• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wanneer de aanhankelijke genegenheid van de zonen, die tot ons komen om elkander wederkerig te steunen door de belofte van gebed en de uitdrukking van vertrouwen, in staat is de droefheden en de vrees te temperen, die in deze harde en oorlogszuchtige periode der volkeren zwaar op ons gemoed drukt, dan is het zeker een grote vreugde voor ons een zoo uitgelezen vertegenwoordiging der Italiaanse Katholieke Actie te mogen ontvangen, geschaard rondom haar kerkelijke moderatoren, talrijke doorluchtige prelaten, rondom de ijverige bisschop de algemene directeur, rondom de eerbiedwaardige kardinaal-deken en de kardinalen, die de speciale en hoogst verdienstelijke commissie uitmaken, wier waardige president de welsprekende vertolker er van geweest is. Het is ons een zoete voldoening in dit werk met een zoo weidse naam de dierbare en kostbare erfenis te begroeten, die ons, als een troetelkind van zijn vurige ijver voor de groei van het christelijk leven, door onzen onvergelijkelijke en wijzen voorganger is nagelaten. Want al is het waar, dat het geloof en de liefde tot Christus ons allen tot broeders maakt en ons drijft tot goeddoen aan elkander; al is de medewerking der leken aan het hiërarchisch apostolaat aanstonds vruchtbaar geweest en reeds vanaf de dageraad van het christendom erkend bij de oudste opstelprediking; a heeft dit hulpapostolaat door de eeuwen heen in de geschiedenis van de Kerk de meest verschillende vormen aangenomen wat betreft de personen die er aan deelnemen, de manier van organiseren en de wijze van werken, alsook de afbakening van terrein volgens de eisen der tijden: toch kan men zeggen, dat deze uitnemende vorm van medewerking, die karakteristiek is voor de Italiaanse Katholieke Actie en een geleidelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt onder de pontificaten van Pius IX, Leo XIII, Pius X en Benedictus XV, aan de grote geest en het grote hart van Pius XI haar krachtigste stoot en haar organische ordening te danken heeft.

Document

Naam: SE A TEMPERARE
Begroeting van de Italiaansche Katholieke Actie en dankbare hulde aan Paus Pius XI
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 4 september 1940
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens nr. 0136, pag. 13-37
Vert.: p. W. Randag C.ss.R.
Bewerkt: 14 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam