• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bovendien zal de oorzaak zelf der ellende, waarover Wij boven hebben gesproken, door de ijver voor het gebed worden weggenomen, n.l. de onverzadelijke begeerte naar tijdelijke goederen. Want wie bidt, ziet naar omhoog, naar de hemelse goederen, waarmede zijn geest zich bezighoudt en waarnaar hij vurig verlangt; hij gaat geheel "op in de beschouwing van die wonderbare orde, door God ingesteld, waar in het geheel geen streven is naar ijdele glorie, geen ijdele wedijver naar een voortdurend opdrijven van het arbeidstempo. En zo zal als van zelf die juiste verhouding tussen werken èn rusten terugkeren, welke in de huidige samenleving tot groot nadeel van heel het fysieke, economische en morele leven totaal verloren is gegaan. Want als zij, die door overproductie van goederen tot werkeloosheid en armoede vervallen zijn, de verschuldigde tijd aan het gebed wilden wijden, dan zouden in korte tijd én arbeid én goederenproductie binnen redelijke grenzen gebracht worden. Eveneens zou de strijd, die het menselijk geslacht nu in twee reusachtige kampen verdeelt, strijdend voor vergankelijke goederen, veranderen in een edele en vredelievende wedloop om de hemelse en eeuwige goederen te verkrijgen.

Document

Naam: CARITATE CHRISTI COMPULSI
Over het gebed en het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus te brengen in de tegenwoordige beproevingen der mensheid
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 23 mei 1932
Copyrights: © Ecclesia Docens uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam