• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Welk een heerlijk schouwspel biedt de biddende Kerk aan hemel en aarde, wanneer onafgebroken dag en nacht de psalmen, onder goddelijke inspiratie geschreven, op aarde weerklinken; er is geen uur van de dag, dat niet geheiligd is door een eigen liturgie; geen tijd in het menselijke leven, die niet zijn eigen plaats heeft in de dankzeggingen, lofprijzingen, gebeden en zoenoffers van de allen omvattende smeking van Christus' Mystiek Lichaam, de Kerk. En zo doet het gebed God bij de mensen tegenwoordig zijn, zoals onze goddelijke Verlosser het zelf beloofd heeft: „Waar twee of drie in Mijn naam vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden" (Mt. 18, 20).

Document

Naam: CARITATE CHRISTI COMPULSI
Over het gebed en het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus te brengen in de tegenwoordige beproevingen der mensheid
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 23 mei 1932
Copyrights: © Ecclesia Docens uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam