• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat kunnen wij nu in ons gebed waardiger en geschikter den aanbiddelijken Persoon van Hem, die de enige „Middelaar is tussen God en de mensen, den mens Jezus Christus, vragen, dan dat het geloof in den énen levenden en waren God niet van de aarde weggevaagd worde? Een dergelijke wijze van bidden draagt reeds ten dele in zichzelf haar vervulling; want waar iemand bidt, daar stelt hij zich in verbinding met God en houdt alleen reeds door deze daad de herinnering aan God op aarde levendig. En inderdaad, de biddende mens betuigt reeds door zijn deemoedige lichaamshouding zijn geloof in den Schepper en Heer van alles; zovaak hij dit echter niet afzonderlijk doet, maar tezamen met anderen, erkent hij daardoor den allerhoogsten en allermachtigsten Heer, die niet slechts heerst over de individuen, maar ook over de gehele menselijke samenleving.

Document

Naam: CARITATE CHRISTI COMPULSI
Over het gebed en het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus te brengen in de tegenwoordige beproevingen der mensheid
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 23 mei 1932
Copyrights: © Ecclesia Docens uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam