• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OECUMENE: EEN OPDRACHT DIE ALLEN KUNNEN VERVULLEN
In de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

Beste broeders en zusters!

Deze zondag valt in de "Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen", die in ons halfrond, zoals bekend, elk jaar tussen de18de de 25ste januari wordt gehouden. Voor 2007 is het thema ontleend aan het evangelie volgens Marcus, en slaat op de verwondering van de mensen over de genezing die door Jezus heeft verricht van de doofstomme: "Doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken!" (Mc. 7, 37). Het is mijn bedoeling dit thema uitvoerig te becommentariëren 25 januari a.s., het liturgisch feest van de Bekering van de heilige Paulus, wanneer ik bij gelegenheid van de afsluiting van de "Week van Gebed", om 17.30 in de Basiliek van Sint Paulus buiten de Muren de viering van de Vespers zal voorzitten. Ik verwacht jullie in grote getale bij die liturgische ontmoeting, want eenheid wordt vooral gemaakt door het gebed, en hoe meer het een gezamenlijk gebed is, hoe meer het de Heer behaagt.

Dit jaar is het oorspronkelijk project voor deze "Week", dat daarna is aangepast door het internationale Gemengde Comité, voorbereid door gelovigen uit Umlazi Noot van de vertaler: Umlazi is een township bij de stad Durban aan de Oostkust van Zuid Afrika, in Zuid Afrika, een heel arme stad, waar aids pandemische proporties heeft aangenomen en waar mensen nog maar weinig hoop hebben. Maar de verrezen Christus is hoop voor allen. Dat is Hij speciaal voor de christenen. Als erfgenamen van verdeeldheden uit het verleden, hebben zij in deze omstandigheid een oproep willen doen: Christus kan alles, "doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken!" (Mc. 7, 37), dat wil zeggen dat Hij in staat is in de harten van de christenen het vurig verlangen te wekken om naar de ander te luisteren, met de ander te communiceren en samen met hem de taal te spreken van de wederzijdse liefde.
De Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen herinnert ons er zo aan dat de oecumene een diepe ervaring is van dialoog, een naar elkaar luisteren en met elkaar spreken, een elkaar beter leren kennen; het is een opdracht die allen kunnen vervullen, vooral wat betreft de geestelijke oecumene, die gebaseerd is op het gebed en op het met elkaar delen van de christenen van wat nu al mogelijk is. Het is mijn wens dat het streven naar de eenheid, vertaald in gebed en broederlijke samenwerking bij het verlichten van het lijden van de mens, zich steeds meer moge verspreiden op het niveau van de parochies en de kerkelijke bewegingen.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om de Oecumenische Commissie van het Vicariaat van Rome en de parochies van de stad te bedanken dat zij de gelovigen aansporen om deze "Week" te vieren. Meer in het algemeen ben ik allen erkentelijk die overal ter wereld met overtuiging en volharding bidden en werken voor de eenheid. Moge Maria, Moeder van de Kerk, alle gelovigen helpen zich innerlijk door Christus te laten openen voor de wederzijdse communicatie in liefde en waarheid, om in Hem één van hart en ziel te worden Vgl. Hand. 4, 32 .

Document

Naam: OECUMENE: EEN OPDRACHT DIE ALLEN KUNNEN VERVULLEN
In de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 21 januari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam