• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Iedere miskenning en verkrachting van het vijfde en zesde gebod, ieder voorbij gaan aan de verplichtingen die het zevende gebod oplegt, de ellenden van het maatschappelijk leven die om wraak roepen voor het aanschijn van God, dit alles moet duidelijk en openlijk verworpen en betreurd worden.
Het is de plicht van elke mens, de dwingende plicht van elke christen zijn eigen overvloed af te wegen naar de mate van de behoeften van de ander en er wel voor te waken dat de goederen der aarde gelijkelijk ten deel vallen aan allen.

Document

Naam: LA GRANDE ASPETTAZIONE - TOT DE GELOVIGEN AAN DE VOORAVOND VAN HET OECUMENISCH CONCILIE
Voor de microfoon en de camera vanuit Zijn particuliere bibliotheek
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 september 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief 17e jrg. nr. 40, pag. 945-950
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam