• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tegenover leerstellingen die godsdienstige onverschilligheid of verloochening van God en de bovennatuurlijke orde verkondigen, tegen de geestelijke stromingen die de Voorzienigheid in de geschiedenis ontkennen en zonder meer de menselijke persoonlijkheid verheerlijken met het gevaar dat zij hem gaan ontheffen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, tegenover al deze stromingen moeten steeds weer de bezielende en duidelijke woorden aangehaald worden die neergelegd zijn in het zo belangrijke document H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
, dat de gedachten bevat van een tweeduizendjarig christendom.

Document

Naam: LA GRANDE ASPETTAZIONE - TOT DE GELOVIGEN AAN DE VOORAVOND VAN HET OECUMENISCH CONCILIE
Voor de microfoon en de camera vanuit Zijn particuliere bibliotheek
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 september 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief 17e jrg. nr. 40, pag. 945-950
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam