• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De goedkeuring die in de afgelopen tijd steeds afzonderlijk aan de liturgische vertalingen is gegeven, houdt niet op van kracht te zijn, ook al verschilt het toegepaste uitgangspunt of criterium van de criteria die in deze Instructie zijn opgenomen. Echter vanaf de dag dat deze Instructie van kracht geworden is, begint een nieuwe periode ten aanzien van het verbeteren van teksten, ten aanzien van nieuwe overwegingen die leiden tot de beslissing welke volkstalen voor liturgisch gebruik ingevoerd dienen te worden, en ook ten aanzien van de herziening van de vertalingen in de volkstaal die tot nu toe reeds gemaakt zijn.
Binnen vijf jaar vanaf de dag dat deze Instructie van kracht geworden is, zijn de voorzitters van de Bisschoppenconferenties en de hoogste bestuurders van de religieuze families en instituten van hetzelfde recht verplicht aan de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten een volledig plan van handelen aan te bieden betreffende de liturgische boeken die in ieders gebied of instituut in de volkstaal zijn vertaald.
Bovendien dienen de normen die in deze Instructie zijn vastgesteld volledig toegepast te worden bij het verbeteren van reeds bestaande vertalingen en dient voorkomen te worden dat deze verbeteringen tot later worden uitgesteld. Hopelijk zal deze nieuwe krachtsinspanning een beslissende invloed hebben op de stabiliteit van het kerkelijk leven, zo zeer dat een stevig fundament wordt gelegd waarop de liturgische ijver van het volk van God kan steunen en een sterke catechetische vernieuwing tot stand wordt gebracht.

Deze Instructie die in opdracht van de paus bij schrijven van zijne eminentie de kardinaal staatssecretaris van 1 februari 1997 (prot. nr. 408.304) door de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten tot stand is gekomen, is door paus Johannes Paulus II zelf tijdens de audiëntie van 20 maart 2001 aan zijne eminentie de kardinaal staatssecretaris goedgekeurd en met zijn gezag bevestigd met de opdracht om ze af te kondigen en vanaf 25 april van hetzelfde jaar van kracht te doen worden.

Bij de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, 28 maart 2001.

Georgius A. Medina Estévez
prefect

Franciscus Pius Tamburrino
secretaris

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam