• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat betreft de samenstelling van nieuwe liturgische teksten, die in de landstaal tot stand dienen te komen en eventueel toegevoegd zullen worden aan de uit het Latijn vertaalde standaarduitgaven, dienen de reeds van kracht zijnde richtlijnen onderhouden te worden, vooral die in de Instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Varietates legitimae
De Romeinse liturgie en de inculturatieVierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40)
(25 maart 1994)
zijn vermeld. Iedere Bisschoppenconferentie dient een of meer commissies in te stellen om teksten te maken of voor het werk dat gedaan moet worden voor een geschikte aanpassing van de teksten. Deze teksten dienen voor erkenning (recognitio) naar de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten te worden gestuurd voordat zij worden uitgegeven in boeken die bestemd zijn voor gebruik door de celebranten of in het algemeen door de gelovigen. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 36

Bedacht dient te worden dat de samenstelling van nieuwe gebedsteksten of rubrieken geen doel op zich is, maar dient te gebeuren met de bedoeling tegemoet te komen aan bijzondere culturele of pastorale noden. Daarom is dit strikt alleen de taak van de plaatselijke en nationale commissies, niet echter van de commissies waarover hierboven gesproken is bij de nrs. 92-104. De nieuwe teksten die in de landstaal zijn samengesteld mogen evenmin als de andere wettig ingevoerde aanpassingen iets bevatten dat strijdig is met de functie, de betekenis, de opbouw, de stijl, de theologische inhoud of de overgeleverde woordenschat en ook niet met andere belangrijke kwaliteiten van de teksten in de standaarduitgaven. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 398

Liturgische gezangen en hymnen zijn van bijzonder belang en hebben een krachtige uitwerking. Vooral op zondag, ‘de dag des Heren’, brengen de gezangen van het gelovige volk dat voor de viering van de heilige Mis bijeen is, niet minder dan de gebeden, lezingen en homilie op authentieke wijze de boodschap van de liturgie en tegelijkertijd bevorderen zij de gevoeligheid voor het gemeenschappelijke geloof en voor de liefdesgemeenschap. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de heiliging van de zondag, Dies Domini (31 mei 1998), 40.50 Als zij vrij algemeen door het gelovige volk worden gezongen, dienen zij zo weinig mogelijk te veranderen, zodat verwarring onder het volk vermeden wordt. Binnen vijf jaar, te rekenen vanaf de uitgave van deze Instructie, dienen de Bisschoppenconferenties te zorgen dat er een directorium of overzicht van teksten uitgegeven wordt die bestemd zijn voor de liturgische zang. Hierbij moeten de betrokken nationale of diocesane Commissies en andere deskundigen het noodzakelijke werk verrichten. Een dergelijk overzicht dient voor de erkenning (recognitio) aan de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten toegezonden te worden.

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam