• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Rond vertalingen van de sacramentele formules, die door de Congregatie voor de goddelijke Eredienst aan het oordeel van de paus moeten worden onderworpen, moet het volgende in acht worden genomen, behalve hetgeen vereist wordt voor de vertalingen van andere liturgische teksten: Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Brief aan de voorzitters van Bisschoppenconferenties, De normis servandis quoad libros liturgicos in vulgus edendos, illorum translatione in linguas hodiernas peracta (25 okt 1973) Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis - Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties, Decem Iam Annos (5 juni 1976)

  1. Wanneer het gaat over Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans of Portugees, dan moeten alle akten in die taal worden gepresenteerd;
  2. Als de vertaling verschilt van de tekst die al in diezelfde volkstaal is samengesteld en goedgekeurd, moeten de redenen worden uiteengezet waarom de verandering is ingevoerd;
  3. De voorzitter en de secretaris van de Bisschoppenconferentie moeten getuigen dat de vertaling door de Bisschoppenconferentie is goedgekeurd.

Wanneer het over een kleiner taalgebied gaat, dient alles te gebeuren zoals boven is uiteengezet. De akten echter moeten met de grootste zorg worden opgesteld in een van de bovengenoemde talen, die een bredere verspreiding genieten, zodanig dat de betekenis van ieder woord in de volkstaal wordt weergegeven. De voorzitter en de secretaris van de Bisschoppenconferentie leggen, na zo nodig betrouwbare deskundigen te hebben geraadpleegd, getuigenis af van de authenticiteit van deze vertaling. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Brief aan de voorzitters van Bisschoppenconferenties, De normis servandis quoad libros liturgicos in vulgus edendos, illorum translatione in linguas hodiernas peracta (25 okt 1973) Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis - Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties, Decem Iam Annos (5 juni 1976)

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam