• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De betekenis van het symbolum of de geloofsbelijdenis ligt daarin dat het hele verzamelde volk antwoordt op de verkondiging van Gods woord uit de heilige Schrift en op de uitleg ervan in de homilie en dat het zich door het uitspreken van de geloofsregel in een formule die voor liturgisch gebruik is goedgekeurd, de grote mysteries van het geloof te binnen brengt en belijdt. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 67 De geloofsbelijdenis moet vertaald worden met de precieze woorden die de traditie van de Kerk eraan gegeven heeft met behoud van het gebruik van de eerste persoon enkelvoud waardoor duidelijk wordt aangegeven: “de geloofsbelijdenis wordt doorgegeven in het symbolum als het ware vanuit de persoon van de hele Kerk, die door het geloof één wordt gemaakt.” H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. IIa IIae, I,9 Bovendien moeten de woorden “verrijzenis van het vlees” letterlijk worden vertaald telkens wanneer de apostolische geloofsbelijdenis in de liturgie is voorgeschreven of gebruikt kan worden. Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Communicatio (2 dec 1983). in: Notitiae 20 (1984), 181

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam