• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alle delen van elk afzonderlijk liturgisch boek moeten in dezelfde volgorde vertaald worden als ze in de Latijnse tekst van de standaarduitgave staan, met inbegrip van de algemene inleiding, de praenotanda en de diverse instructies die vóór de diverse riten staan aangegeven en ook met de afzonderlijke rubrieken die de structuur van de hele liturgie schragen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 63. b Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Verklaring, De interpretationibus popularibus novorum textuum liturgicorum (15 sept 1969). in: Notitiae 5 (1969), 333-334Het onderscheid tussen de diverse liturgische taken en de benaming van de liturgische bedienaren met hun eigen titels zoals ze staan in de rubrieken van de standaarduitgave, moeten in de vertaling nauwkeurig worden gehandhaafd, terwijl men op passende wijze rekening houdt met datgene wat boven in nr. 50c gezegd wordt. Vgl. Congregatie voor de Clerus, Interdicasteriële Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters, Ecclesiae de mysterio (15 aug 1997), 1-3.6-12

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 26 oktober 2017

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam