• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omdat de boeken van de Romeinse ritus veel woorden bevatten die fundamenteel zijn in de theologische en spirituele traditie van de Romeinse Kerk, moet men er terdege op bedacht zijn de betekenis van deze woorden te bewaren en er geen andere woorden voor in de plaats te stellen die ongebruikelijk zijn in de liturgie en de catechese van het volk Gods in die bepaalde culturele en kerkelijke context. Daarom moeten de volgende uitgangspunten bijzonder in acht genomen worden:

 1. Bij het vertalen van woorden die een zeer belangrijke theologische betekenis hebben, moet men proberen een passende coördinatie tot stand te brengen tussen de liturgische tekst en de goedgekeurde vertaling in de volkstaal van de Catechismus-Compendium
  Catechismus van de Katholieke Kerk
  (15 augustus 1997)
  , als die vertaling bestaat of vervaardigd wordt in de betreffende taal of in een zeer verwante taal.
 2. Eveneens wanneer het niet op zijn plaats is dat hetzelfde woord of dezelfde uitdrukking als in de Catechismus-Compendium
  Catechismus van de Katholieke Kerk
  (15 augustus 1997)
  in de liturgische tekst gehandhaafd wordt, moet de vertaler ervoor zorgen, dat de hele doctrinaire en theologische betekenis die in de woorden en in het geheel van de tekst besloten ligt, weergegeven wordt.
 3. Woorden die zich in een volkstaal hebben ontwikkeld en die geschikt zijn om de afzonderlijke liturgische bedienaren, het liturgisch vaatwerk, andere liturgische gebruiksvoorwerpen of kleding te onderscheiden van personen en zaken uit het gewone dagelijkse leven en het dagelijks gebruik, moeten bewaard blijven en mogen niet vervangen worden door woorden die een dergelijk sacraal karakter missen.
 4. Woorden van groot belang dienen in alle verschillende onderdelen van de Liturgie op dezelfde wijze vertaald te worden, op gepaste wijze rekening houdend met nr. 53.

Alinea's in de marge van alinea 50

Alle delen van elk afzonderlijk liturgisch boek moeten in dezelfde volgorde vertaald worden als ze in de Latijnse tekst van de standaarduitgave staan, met inbegrip van de algemene inleiding, de praenotanda en de diverse instructies die vóór de diverse riten staan aangegeven en ook met de afzonderlijke rubrieken die de structuur van de hele liturgie schragen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 63. b Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Verklaring, De interpretationibus popularibus novorum textuum liturgicorum (15 sept 1969). in: Notitiae 5 (1969), 333-334Het onderscheid tussen de diverse liturgische taken en de benaming van de liturgische bedienaren met hun eigen titels zoals ze staan in de rubrieken van de standaarduitgave, moeten in de vertaling nauwkeurig worden gehandhaafd, terwijl men op passende wijze rekening houdt met datgene wat boven in nr. 50c gezegd wordt. Vgl. Congregatie voor de Clerus, Interdicasteriële Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters, Ecclesiae de mysterio (15 aug 1997), 1-3.6-12

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam