• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is eigen aan de liturgische traditie van de Romeinse en van de andere katholieke ritussen dat er in hun gebeden rekening wordt gehouden met een in zich coherent vocabulaire en vaste wijze van spreken, geheiligd door de boeken van de heilige Schrift en de kerkelijke traditie maar vooral door de geschriften van de kerkvaders. Daarom moet de wijze van vertalen van liturgische boeken de overeenkomst bevorderen tussen de bijbelse tekst zelf en de teksten van de hand van kerkelijke samenstellers die rijk zijn aan bijbelse woorden of die hiervan althans een impliciete uitdrukkingswijze zijn. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving, Marialis Cultus (2 feb 1974), 30 Bij dit soort teksten dient de vertaler zich te laten leiden door de eigen manier van uitdrukken van de vertaling van de heilige Schrift zoals die al voor liturgisch gebruik is goedgekeurd in de gebieden waarvoor de vertaling bedoeld is. Tegelijkertijd moet men ervoor zorgen dat de tekst niet wordt afgezwakt, omdat men op een onhandige wijze de meer subtiele bijbelse betekenissen erin wil laten doorklinken.

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam