• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bedacht dient te worden dat de samenstelling van nieuwe gebedsteksten of rubrieken geen doel op zich is, maar dient te gebeuren met de bedoeling tegemoet te komen aan bijzondere culturele of pastorale noden. Daarom is dit strikt alleen de taak van de plaatselijke en nationale commissies, niet echter van de commissies waarover hierboven gesproken is bij de nrs. 92-104. De nieuwe teksten die in de landstaal zijn samengesteld mogen evenmin als de andere wettig ingevoerde aanpassingen iets bevatten dat strijdig is met de functie, de betekenis, de opbouw, de stijl, de theologische inhoud of de overgeleverde woordenschat en ook niet met andere belangrijke kwaliteiten van de teksten in de standaarduitgaven. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 398

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam